Loading...

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษา 1/2565

รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 4 ก.ค.65

สมัครออนไลน์  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 11 ก.ค.65

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 16 ก.ค.65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 ก.ค.65

เปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9  ต่อ 3120, 3129 มือ 085-042-0529

ผู้สนใจโปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้


ไฟล์ประกอบข่าว:
ใบสมัครและหนังสือรับรอง
ประกาศรายละเอียด

  3 พฤศจิกายน 2566

เรื่องถัดไป: เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 2/2566

เรื่องก่อน: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท เทอม 2/2565