Loading...

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2566

รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่  บัดนี้ - วันที่ 4 ธ.ค.66

สมัครออนไลน์  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 12 ธ.ค.66

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 16 ธ.ค.66  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ธ.ค.66

ปฐมนิเทศ 30 ธ.ค.66

จดทะเบียนลักษณะวิชา 25 - 29 ธ.ค.66

เปิดภาคการศึกษา 8 ม.ค.67

ข้อสอบช้อย 100 ข้อ โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถนำเครื่องคำนวณและ Talking dict, Dictionary เข้าห้องสอบได้ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (09.00 -12.00 น. ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ต่อ)

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3129 มือถือ 085-042-0529  Line Official คลิก 

โปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

- ใบสมัคร 

- ประกาศรับสมัคร

- หลักสูตร


ไฟล์ประกอบข่าว:
ใบสมัคร

  3 พฤศจิกายน 2566

เรื่องถัดไป: เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 1/2567

เรื่องก่อน: เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 2/2566