ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษา 1/2565


รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 4 ก.ค.65

สมัครออนไลน์  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 11 ก.ค.65

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 16 ก.ค.65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 ก.ค.65

เปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9  ต่อ 3120, 3129 มือ 085-042-0529

ผู้สนใจโปรดคลิกรายละเอียดด้านล่างนี้

 
 
#ปริญญาโท #เรียนต่อปริญญาโท #ปริญญาโทธรรมศาสตร์  #สมัครเรียนปริญญาโท #เรียนต่อวิศวะ #ทุนเรียนต่อปริญญาโท #ทุนเรียนต่อปโท #ทุนเรียนฟรี #วิศวะเคมี 
 
 

 

เอกสารแนบ:
ใบสมัครและหนังสือรับรอง
ประกาศรายละเอียด