ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปี 2565


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รวบรวมงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปี 2565 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจจะนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานประชุมวิชาการต่าง ๆ  เข้าสู่หน้าเว็บ 

 

 

#ปริญญาโท #เรียนต่อปริญญาโท #ปริญญาโทธรรมศาสตร์  #สมัครเรียนปริญญาโท #เรียนต่อวิศวะ #ทุนเรียนต่อปริญญาโท #ทุนเรียนต่อปโท #ทุนเรียนฟรี #วิศวะเคมี