ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ถุงพลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก โดย รองศาสตราจารย์.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม


ถุงพลาสติกชีวภาพ เป็นงานวิจัยที่ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นของอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) ที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6 เดือน เรียนที่ TSE คุณจะได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ลงมือทำจริงๆ กับห้องแลปที่มีคุณภาพ