ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • Banner2
  • Banner1
  • banner5
  • banner3

ข่าวสารและกิจกรรม

S_7715320539989

โครงการอบรบ วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง หัวข้อ วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561
2-61EM

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รอบที่ 2
Phd

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561
Che

ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ปีการศึกษา 2560

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ห้องแลปไบโอพอลิเมอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช”

กองทุนการศึกษาศาสตราารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช รับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2-4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรียนวันเสาร์- อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปี 2559 (รอบที่ 2)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการปกติ) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
13055912_1735275406704509_8227037512538142225_o

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดโครงการค่ายเยาวชน Chem E Camp ครั้งที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายเยาวชน Chem E Camp ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2559

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวคณะวิศวฯ