ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • banner8
  • Banner1
  • banner3
  • banner6
  • Banner2
  • banner5
  • banner7

ข่าวสารและกิจกรรม

-%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E

ถุงพลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก โดย รองศาสตราจารย์.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม

ถุงพลาสติกชีวภาพ เป็นงานวิจัยที่ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นของอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) ที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6 เดือน เรียนที่ TSE คุณจะได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ลงมือทำจริงๆ กับห้องแลปที่มีคุณภาพ
BANNER-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-1

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษา 1/2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1-2565 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
BANNER-%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-2-2565

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
BANNER-%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5-1-2565

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
1

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
S_7715320539989

โครงการอบรบ วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง หัวข้อ วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561