ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • banner7
  • Banner1
  • banner6
  • Banner2

ข่าวสารและกิจกรรม

BANNER-%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5-2-2566

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2566 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2566
BANNER-%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-2-2566

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2566 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2566
3333333

ค่ายวิศวกรรมเคมี “Chem E Camp ครั้งที่ 8” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิศวกรรมเคมี “Chem E Camp #8”สำหรับน้องๆ มอปลาย สายการเรียนวิทย์ - คณิต ที่อยากศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี ถ้าน้องอยากรู้ว่าวิศวะเคมีเรียนอะไร อย่าลืมมาสมัครแล้วเจอกันที่ค่าย “Chem E Camp #8” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตกันนะ
Untitled-6

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
art-lesson-for-kids-poster-design

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทางด้านความรู้เกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทางด้านความรู้เกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง วจ.519 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ธร ธูปะเตมีย์ เป็นผู้บรรยาย
cover-04-08-65

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง วจ.518 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
289568246_5265191033560018_2820355158297347798_n

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโท พร้อมเงินเดือน สาขาวิศวกรรมเคมี และพอลิเมอร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโท พร้อมเงินเดือน สาขาวิศวกรรมเคมี และพอลิเมอร์ โดยทำวิจัยร่วมกับ รศ.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์
BANNER-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-1

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษา 1/2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มธ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1-2565 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
cover2

ประชาสัมพันธ์หัวข้องานวิจัยและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หมดเขตรับสมัครรอบแรก วันที่ 4 กรกฏาคม 2565

ประชาสัมพันธ์หัวข้องานวิจัยและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี และระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หมดเขตรับสมัครรอบแรก วันที่ 4 กรกฏาคม 2565
facebook-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปี 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รวบรวมงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปี 2565 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจจะนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานประชุมวิชาการต่าง ๆ